Tuonti EU:hun

Vienti EU:hun

 

Yritykset, jotka tuovat kemiallisia tuotteita Euroopan unioniin, kohtaavat yhä suurempia haasteita. EU-säädökset koskevat kemikaaleja, kosmetiikkaa ja biosidejä, esimerkiksi pesu- ja desinfiointiaineita, kasvinsuojeluaineita, kosmetiikkaa, raaka-aineita, maaleja jne.

Uudet määräykset ja yhä vaativammat ja aggressiivisemmat EU-viranomaiset tekevät tuonnista EU:n markkinoille haastavaa. Tällaiset määräykset haittaavat Euroopan markkinoille pääsyä. Chementors voi auttaa sinua voittamaan nämä esteet.

Tällä hetkellä REACH-asetus koskee aineita, joita tuodaan EU:n alueelle 100 tonnia tai enemmän vuodessa, ja vuoteen 2018 mennessä rekisteröinti laajenee koskemaan tuontia, jonka määrä on yksi tonni tai enemmän vuodessa. Näitä aikarajat koskevat myös seoksien osana tuotuja aineita.

Muutaman vuoden kuluttua kaikkien biosidien tehoaineiden luvaton tuonti kielletään, ja sen jälkeen myös kaikkien luvattomien biosidivalmisteiden (seokset) tuonti kielletään.

Valtuutetun turvallisuusarvioijan on arvioitava kaikkien EU:n markkinoille lanseerattavien tai siellä myytävien kosmeettisten tuotteiden turvallisuus ja niiden sisältämät riskit.

Vienti EU:hun

Chementors tarjoaa ratkaisuja tähän vaativaan haasteeseen ja avaa portin EU:n kemiallisten tuotteiden markkinoille. Voimme tarjota kaiken osaamisen ja verkostot, joita yrityksesi tarvitsee kaikkien mahdollisten vaatimusten noudattamiseen. Pidämme huolen käytännön asioista markkinoille pääsyn mahdollistavan virallisen luvan saamiseksi. Yrityksessämme on erittäin päteviä asiantuntijoita, joilla on virallinen lupa suorittaa kaikki tehtävät, koska henkilökuntamme on erittäin hyvin koulutettua ja heillä on vuosien kokemus näiden asioiden käsittelystä.

Lisäksi myös näiden asetusten täytäntöönpanon liikkeellepaneva voima, Euroopan kemikaalivirasto (ECHA), sijaitsee Suomessa, joten meillä todella on käytössämme parhaat henkilöstöresurssit.

Me huolehdimme kaikista tähän liittyvistä asioita, ja voit keskittää kaiken aikasi ja energiasi omaan tuottavaan liiketoimintaasi. Yrityksesi avustamisen lisäksi voimme myös kouluttaa yrityksiä vaatimusten noudattamisessa.