Laboratoriopalvelut

Chementors tarjoaa nyt myös laboratoriopalveluja

LaboratoriopalvelutChementors laajentaa palveluvalikoimaansa tarjoten jatkossa laboratoriopalveluja REACH- rekisteröintiin tarvittaviin aineidentiteettitesteihin, sekä aineet esineissä säännöksen vaatimiin testeihin (SVHC & Liite XVII). Luotettavan yhteistyölaboratoriomme laitteisto täyttää Euroopan Kemikaaliviraston (ECHA) tiukat vaatimukset niin analyyttisen testauksen, kuin raportoinninkin osalta. Tarjoamme tätä ensiluokkaista palvelua kilpailukykyiseen hintaan kaikille asiakasryhmille, ja yhteistyökumppanimme laboratoriolaitteet edustavat viimeisintä tekniikkaa. Tämä mahdollistaa monenlaisten testien ja kemikaalisten analyysien suorittamisen, palvellen useita teollisuuden aloja.

ECHA :n hyväksymät laboratoriopalvelut REACH- rekisteröintiä varten vaadittavaan aineidentiteetitestaukseen.

Laboratoriotestit ovat oleellinen osa REACH- rekisteröintiprosessia. REACH- rekisteröintiä varten kerätään tarkat ainetiedot niin valmistajilta kuin maahantuojilta. Kerättyjä ainetietoja käytetään strategisen tietokannan luomiseen. ECHA :n ylläpitämä tietokanta sisältää kaiken tarvittavan informaation kemikaalien turvallisesta käyttämisestä, käsittelystä ja varastoinnista.

LaboratoriopalvelutEuroopan Kemikaaliviraston (ECHA) ja REACH- säädöksen vaatimustason täyttävät laboratoriokokeet ja niiden tulkinta ovat merkittävä osa rekisteröintiprosessia, olipa kyseessä pää- tai yhteisrekisteröijä. Laboratoriotestien tuottama informaatio käytetään teknisen rekisteröintiasiakirjan (dossier) kokoamiseen.

Chementors on luotettava yhteistyökumppani hoitamaan REACH- rekisteröinnin alusta loppuun. Me tarjoamme korkean luokan laboratoriopalvelut, ensiluokkaisesti laaditut asiakirjat ja kaikki oheistyöt edulliseen hintaan. Käytössäsi on asiantuntijatiimi, joka hoitaa ammattitaitoisesti rekisteröintityön, räätälöitynä tarpeidesi mukaan. EU: n ulkopuolelta toimivat yritykset saavat meiltä kätevästi säädöksessä vaaditun Only Representative- palvelun, joka kattaa kaiken tarvittavan informaatiovaihdon ECHA: n ja EU- jakelijoiden kanssa.

Esimerkkejä palveluvalikoimastamme: 

 • REACH Aineidentiteettitestaus
  • Laboratoriopalvelu tarkan aineidentiteetin määrittämiseen, joka mahdollistaa REACH- yhteisrekisteröinnin.
 • REACH Samankaltaisuustestaus
  • Laboratoriopalvelu ainemäärityksen ja –koostumuksen vahvistamiseksi REACH- rekisteröintiä, CLP- ohjeistusta ja aineidentiteettiprofiilia (SIP) varten.
 • Fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien testaus
  • Laboratoriopalvelu REACH- rekisteröintiin tarvittavan käyttöturvallisuustiedotteen (SDS) laatimiseen (EC) No 440/2008- säädöksen vaatimuksen mukaisesti.
 • Erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) identiteettitestaus
  • Laboratoriopalvelu erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) testaamiseksi ja seulomiseksi, REACH- säädöksen (EC1907/2006) vaatimuksen mukaisesti

Otathan yhteyttä mikäli tarvitset muunlaista laboratoriopalvelua tai tuotesertifiointia, niin tarjoamme mielellämme lisätietoa palveluistamme.