Tuonti EU:hun

Vienti EU:hun

 

Yritykset, jotka tuovat kemiallisia tuotteita Euroopan unioniin, kohtaavat yhä suurempia haasteita. EU-säädökset koskevat kemikaaleja, kosmetiikkaa ja biosidejä, esimerkiksi pesu- ja desinfiointiaineita, kasvinsuojeluaineita, kosmetiikkaa, raaka-aineita, maaleja jne.

Uudet määräykset ja yhä vaativammat ja aggressiivisemmat EU-viranomaiset tekevät tuonnista EU:n markkinoille haastavaa. Tällaiset määräykset haittaavat Euroopan markkinoille pääsyä. Chementors voi auttaa sinua voittamaan nämä esteet.

REACH-asetus koskee aineita, joita tuodaan Euroopan Unionin (EU/ETA) alueelle sellaisenaan, seoksissa tai esineissä enemmän kuin yksi tonni vuodessa.

Muutaman vuoden kuluttua kaikkien biosidi tehoaineiden luvaton tuonti kielletään, ja sen jälkeen myös kaikkien luvattomien biosidivalmisteiden (seokset) tuonti kielletään. Tuonnin jatkamiseksi pitää tehoaineen valmistajan tai maahantuojan olla hyväksytty Artikla 95- listalle. Biosidivalmisteet sen sijaan vaativat BPR- rekisteröinnin. Rekisteröintivaatimus tulee voimaan tuotekohtaisesti portaittain.

Valtuutetun kosmetiikan turvallisuusarvioijan on arvioitava kaikkien EU:n markkinoille lanseerattavien tai siellä myytävien kosmeettisten tuotteiden turvallisuus ja niiden sisältämät riskit.

Vienti EU:hun

Chementors tarjoaa ratkaisuja tähän vaativaan haasteeseen ja avaa portin EU:n kemiallisten tuotteiden markkinoille. Voimme tarjota kaiken osaamisen ja verkostot, joita yrityksesi tarvitsee kaikkien mahdollisten vaatimusten noudattamiseen. Pidämme huolen käytännön asioista markkinoille pääsyn mahdollistavan virallisen luvan saamiseksi. Yrityksessämme on erittäin päteviä asiantuntijoita, joilla on virallinen lupa suorittaa kaikki tehtävät, koska henkilökuntamme on erittäin hyvin koulutettua ja heillä on vuosien kokemus näiden asioiden käsittelystä.

Lisäksi myös Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) sijaitsee Suomessa, joten toimimme lähellä viranomaisia, joihin meillä on hyvät yhteydet myös maantieteellisesti.

Chementors huolehtii puolestasi kaikista EU:n kemikaalisäädöksiin liittyvistä asioista, jotta voit keskittää kaiken aikasi ja energiasi omaan tuottavaan liiketoimintaasi. Yrityksesi avustamisen lisäksi voimme myös kouluttaa yritysten henkilöstöä vaatimusten noudattamisessa.